Đồ gỗ mỹ nghệ

Di lặc ngũ phúc song nghê ngồi tùng

 • Trên ảnh
 • Gỗ sưa
Mã sản phẩm:V30
Liên hệ

Di lặc ngũ phúc thuần nghê

 • Trên ảnh
 • Sưa đỏ
Mã sản phẩm:V000102
Liên hệ

Di lặc sưa đỏ

Mã sản phẩm:V26
Liên hệ
- 1%
Di lạc gỗ trắc đỏ đen

Di lạc gỗ trắc đỏ đen

 • 76x40x30cm
 • Gỗ trắc đỏ đen
Mã sản phẩm:V22
76.000.000₫
75.000.000₫

Di lạc ngũ phúc hàng siêu kỹ

 • 63x80x40cm
 • Gỗ cẩm hộp vân đẹp
Mã sản phẩm:V21
Liên hệ

Bình tùng bách xanh

 • 75x55x30cm
 • Gỗ bách xanh mộc châu
Mã sản phẩm:V20
Liên hệ

Bình mai Bon Sai

 • 98x55x40cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V19
Liên hệ

Chum phú quý gốc cây tùng

 • 82x72x40
 • Gỗ nu hương
Mã sản phẩm:V18
Liên hệ

Bình tùng - Gỗ nu ngọc nghiến

 • 56x62x37
 • Gỗ nu ngọc nghiến
Mã sản phẩm:V16
Liên hệ

Di lặc gánh tiền gỗ hương ta

 • 96-43-30cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V43
Liên hệ

Di lặc gánh tiền gỗ hương đá

 • 207-80-70cm
 • Gỗ hương đá
Mã sản phẩm:V44
Liên hệ

Di lặc gỗ mun hoa liền khối 99%

 • 100-40-40cm
 • Gỗ mun hoa
Mã sản phẩm:V45
Liên hệ
0946.674.345 0912.1888.66