Đồ gỗ mỹ nghệ

Di lặc gánh tiền gỗ hương ta

 • 96-43-30cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V0007
Liên hệ

Di lặc gánh tiền gỗ hương đá

 • 207-80-70cm
 • Gỗ hương đá
Mã sản phẩm:
108.000.000₫

Di lặc gỗ mun hoa liền khối 99%

 • 100-40-40cm
 • Gỗ mun hoa
Mã sản phẩm:
38.500.000₫

Tượng quan công gỗ mun hoa liền khối

 • 60-22-16cm
 • Gỗ mun hoa liền khối
Mã sản phẩm:V0012
7.500.000₫

Di lạc gỗ mun hoa

 • 90-40-25cm
 • Gỗ mun hoa
Mã sản phẩm:V0011
22.800.000₫

Bình hoa xà cừ gỗ lu

 • 43-25cm
 • Gỗ xà cừ lu
Mã sản phẩm:V0013
3.600.000₫

Bình hoa gỗ hương đá

 • 100 x 50cm
 • Gỗ hương đá
Mã sản phẩm:V0014
36.000.000₫

Siêu phẩm tượng đạt ma

 • 112-75-45cm
 • Gỗ trắc
Mã sản phẩm:V0015
80.000.000₫

Nhất long vờn ngọc

 • 100-51-21cm
 • Gỗ sụn hương
Mã sản phẩm:V0016
25.000.000₫

Di lặc gỗ hương

 • 107-40-18cm
 • Gỗ hương
Mã sản phẩm:V0017
19.000.000₫

Tượng di lặc gỗ hương ta

 • 86-60-30cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V0018
10.000.000₫

Di lặc ngũ phúc hàng siêu đẹp

 • 70-35-25cm
 • Gỗ hương liền khối
Mã sản phẩm:V0021
Liên hệ
0946.674.345