Đồ gỗ mỹ nghệ

Di lặc ngũ phúc song nghê ngồi tùng

 • Trên ảnh
 • Gỗ sưa
Mã sản phẩm:V000107
Liên hệ

Di lặc ngũ phúc thuần nghê

 • Trên ảnh
 • Sưa đỏ
Mã sản phẩm:V000102
Liên hệ

Di lặc sưa đỏ

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đạt ma hàng long

 • 75x50x30cm
 • Gỗ trắc đỏ đen
Mã sản phẩm:V00093
Liên hệ

Siêu phẩm di lạc gỗ mun

 • 92x48x28cm
 • Gỗ mun
Mã sản phẩm:V00092
Liên hệ

Di lạc gỗ trắc đỏ đen

 • 76x40x30cm
 • Gỗ trắc đỏ đen
Mã sản phẩm:V00091
Liên hệ

Di lạc ngũ phúc hàng siêu kỹ

 • 63x80x40cm
 • Gỗ cẩm hộp vân đẹp
Mã sản phẩm:V00090
Liên hệ

Bình tùng bách xanh

 • 75x55x30cm
 • Gỗ bách xanh mộc châu
Mã sản phẩm:V00089
Liên hệ

Bình mai Bon Sai

 • 98x55x40cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V00088
Liên hệ

Chum phú quý gốc cây tùng

 • 82x72x40
 • Gỗ nu hương
Mã sản phẩm:V00086
Liên hệ

Bình tùng - Gỗ nu ngọc nghiến

 • 56x62x37
 • Gỗ nu ngọc nghiến
Mã sản phẩm:V00084
Liên hệ

Di lặc gánh tiền gỗ hương ta

 • 96-43-30cm
 • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V0007
Liên hệ
0946.674.345 0912.1888.66