Vua Đồ Gỗ  chấp nhận đổi trả sản phẩm ngay tại thời điểm giao hàng. Nếu sau đó quý khách muốn đổi trả, vui lòng trả phí giao hàng cho các sản phẩm gửi trả về Vua Đồ Gỗ . Xem mục 9 về Phí đổi trả.

Quý khách được hoàn trả toàn bộ số tiền từ cửa hàng mà khách hàng đã thực hiện đơn hàng và cung cấp thêm Biên lai gốc/Hóa đơn đỏ mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Quý khách phải thanh toán toàn bộ phí giao hàng cho việc hủy đơn hàng muộn. Việc hủy đơn hàng phải được thông báo cho Vua Đồ Gỗ  tối thiểu trước 24 giờ giao hàng theo lịch trình cho các điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội và 48 giờ đối với các tỉnh khác. Xem mục 9 về Phí đổi trả.

Nếu quý khách không hài lòng về hàng hóa đã mua, quý khách có thể trả lại hàng hóa tại cửa hàng quý khách đã mua trong vòng 3 ngày kèm theo Biên lai mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Điều kiện đổi trả được áp dụng như sau:

  • Vua Đồ Gỗ  chỉ áp dụng đổi và trả hàng nội thất.
  • Hàng hóa phải ở trong tình trạng chưa được sử dụng hoặc không bị hư hại.
  • Hàng hóa trả lại phải nguyên đai nguyên kiện kèm theo các Biên lai mua hàng (hoặc Hóa đơn đỏ) và Phiếu Giao hàng.
  • Quý khách phải mang hàng hóa đến trả tại cửa hàng đã mua hàng. Nếu Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Vua Đồ Gỗ , đề nghị xem quy định tại mục 9 về Phí đổi trả.
  • Vua Đồ Gỗ  sẽ không áp dụng việc đổi và trả hàng đối với các sản phẩm trong Chương trình Giảm giá và Khuyến mại hoặc từ Cửa hàng Giảm giá.
  • Với các sản phẩm được mua bằng Phiếu Mua hàng (voucher), Vua Đồ Gỗ  chỉ áp dụng chính sách đổi sang sản phẩm khác, không hoàn tiền mặt.

5. Giữ hàng

Vua Đồ Gỗ  giữ hàng miễn phí cho quý khách trong vòng 30 ngày với điều kiện quý khách thanh toán trước 100% giá trị hàng hóa.Nếu sau 30 ngày mà quý khách vẫn không lấy hàng, hàng được trả lại cho cửa hàng và Vua Đồ Gỗ  chỉ hoàn lại 50% giá trị hàng hóa.

Trường hợp quý khách hủy đơn giữ hàng và Vua Đồ Gỗ  chưa giao hàng, phí giữ hàng 5% mỗi tuần tính từ tuần giữ hàng thứ 3 sẽ được áp dụng.

Trường hợp quý khách hủy đơn giữ hàng mà Vua Đồ Gỗ  đã giao hàng, phí giữ hàng 5% mỗi tuần tính từ tuần giữ hàng thứ 3 cộng thêm phí trả hàng sẽ được áp dụng. Xem mục 9 để biết thêm về Phí đổi trả.

6. Đơn hàng đặc biệt.

Đối với đơn hàng đặc biệt (hàng hóa hiện không có trong danh mục hàng của Vua Đồ Gỗ ), quý khách phải thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng.

Vua Đồ Gỗ  có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng đặc biệt.

7. Thanh toán

Quý khách phải đặt cọc trước 50% giá trị hàng hóa khi đặt lịch cho Dịch vụ Giao hàng tận nhà của Vua Đồ Gỗ . Phần còn lại quý khách phải thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt ngay khi nhận được hàng và biên lai mua hàng.

8. Hóa đơn đỏ

Yêu cầu xuất hóa đơn đỏ phải được gửi đến Vua Đồ Gỗ  trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Để nhận được hóa đơn đỏ, quý khách phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu yêu cầu viết hóa đơn đỏ. Hóa đơn đỏ được xuất trong vòng 1 tuần.

9. Phí đổi, trả và hủy đơn hàng

Vua Đồ Gỗ  sử dụng dịch vụ giao hàng bằng bên thứ 3 cho đơn hàng của quý khách. Nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ giao hàng của Vua Đồ Gỗ  cho việc đổi/trả hoặc hủy đơn hàng, phí giao hàng dựa trên qui định của Bưu điện Viettel sẽ được áp dụng.

Vua Đồ Gỗ  có quyền thay đổi các Điều khoản và điều kiện mà không báo trước.

0902.346.333 0912.188.866
zalo