Đồ gỗ phòng khách

Tranh Tứ Linh

  • 67x97x6cm
  • Gỗ hương ta
Mã sản phẩm:V00076
Liên hệ

Bộ Tân cổ điển

  • 2.5m x 86cm x 1.33m
  • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V0001
138.000.000₫

Bộ Tân Cổ Điển

  • 2.5 x 86 x 1.33m
  • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V0002
155.000.000₫

Tượng Phúc Lộc Thọ liền khối

  • Gỗ hương liền khối
  • 50x20x18cm
Mã sản phẩm:V0060
8.700.000₫

Tranh tứ quý gỗ hương đục kênh bong

  • Gỗ hương
  • 127x43x5cm
Mã sản phẩm:V0061
28.000.000₫
0946.674.345