Đồ gỗ phòng khách

Ngũ Phúc Thiên Hương V273

 • Đoản 218*65*102
 • Gỗ Hương Lào
Mã sản phẩm:V273
138.000.000₫
- 6%
Sơn Thủy Hữu Tình V232

Sơn Thủy Hữu Tình V232

 • Đoản 276x72x128cm
 • Gỗ Hương Nam Mỹ
Mã sản phẩm:V232
165.000.000₫
155.000.000₫
- 6%
Bàn ghế Triện Ngũ Phúc V216

Bàn ghế Triện Ngũ Phúc V216

 • Đoản 288*70*135cm
 • Gỗ Trắc
Mã sản phẩm:V216
500.000.000₫
468.000.000₫

Bàn ghê Quốc Nghê Mun Lào V278

 • Đoản 240*67 *170
 • Gỗ Mun Lào
Mã sản phẩm:V278
605.000.000₫

Hoàng gia nguyên khối gỗ mun lào V277

 • Đoản 267 x 60 x 160cm
 • Gỗ Mun Hoa Lào
Mã sản phẩm:V277
1.250.000.000₫

Hoàng Gia Nguyên Khối Hương Đá V276

 • Đoản 260*60*160
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V276
325.000.000₫
- 2%
Rồng đỉnh gỗ hương đá V275

Rồng đỉnh gỗ hương đá V275

 • Đoản 286 x 76 x194
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V275
405.000.000₫
395.000.000₫
- 1%
Rồng đỉnh gỗ Hương Lào V274

Rồng đỉnh gỗ Hương Lào V274

 • Đoản 280 x72x200cm
 • Gỗ hương Lào
Mã sản phẩm:V274
405.000.000₫
400.000.000₫
- 5%
Hoàng Gia Nguyên Khối Gõ Đỏ V270

Hoàng Gia Nguyên Khối Gõ Đỏ V270

 • Đoản 280 x 170 x 81cm
 • Gỗ Gõ Đỏ
Mã sản phẩm:V270
295.000.000₫
280.000.000₫
- 3%
Sơn Thủy Hữu Tình Hương Nam Mỹ V256

Sơn Thủy Hữu Tình Hương Nam Mỹ V256

 • Đoản 276 x 72 x 128
 • Hương Nam Mỹ
Mã sản phẩm:V256
175.000.000₫
170.000.000₫
- 6%
Rồng đỉnh trắc VIP V255

Rồng đỉnh trắc VIP V255

 • Đoản 285 x 75 x 190
 • Gỗ Trắc
Mã sản phẩm:V255
1.550.000.000₫
1.450.000.000₫
- 10%
Hoàng Gia Nguyên Khối VIP Gõ đỏ V254

Hoàng Gia Nguyên Khối VIP Gõ đỏ V254

 • Đoản 267 x 81 x 170cm
 • Gỗ Gõ Đỏ
Mã sản phẩm:V254
189.000.000₫
170.000.000₫
0902.346.333 0912.188.866
zalo