Sản phẩm mới

- 3%
Lộc Bình Gỗ Cẩm Vàng V224

Lộc Bình Gỗ Cẩm Vàng V224

 • 177 x 56cm
 • Gỗ Cẩm Vàng
Mã sản phẩm:
61.500.000₫
59.500.000₫
- 2%
Lộc Bình Gỗ Hương Đò 223

Lộc Bình Gỗ Hương Đò 223

 • 160 x 46
 • Gỗ Hương Đỏ
Mã sản phẩm:V223
30.000.000₫
29.500.000₫
- 3%
Án Gian Thờ gỗ GỤ V222

Án Gian Thờ gỗ GỤ V222

 • 197 x 107 x 127cm
 • Gỗ Gụ
Mã sản phẩm:V222
29.000.000₫
28.000.000₫

Bàn ghế Hoàng Gia Nguyên khối V221

 • 250 x 160 x 60
 • Gỗ Gõ Đỏ
Mã sản phẩm:V221
202.000.000₫

Bàn ghế " Móc Mỏ" gỗ trắc đỏ đen V218

 • Móc 08 món
 • Gỗ Trắc Đỏ Đen
Mã sản phẩm:V218
109.000.000₫
- 2%
Quốc Sắc Thiên Hương V217

Quốc Sắc Thiên Hương V217

 • Đoản 218 x 62 x 117cm
 • Gỗ Trắc Đỏ Đen
Mã sản phẩm:V217
280.000.000₫
275.000.000₫
- 23%
Cửu Long Bát Mã gỗ Cẩm Lai V214

Cửu Long Bát Mã gỗ Cẩm Lai V214

 • Đoản 2m63x68x163cm
Mã sản phẩm:V214
515.000.000₫
395.000.000₫
- 7%
Bộ bàn ghế Sơn Thủy Hữu Tình V212

Bộ bàn ghế Sơn Thủy Hữu Tình V212

 • Đoản 220cm x 67cm x 120cm
 • Gỗ Trắc đỏ đen
Mã sản phẩm:V212
295.000.000₫
275.000.000₫
- 1%
Rồng đỉnh hương đá VIP V207

Rồng đỉnh hương đá VIP V207

 • Đoản 320 x 76 x 194
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V207
425.000.000₫
419.000.000₫

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ trắc đen V206

 • Đoản 260 x 72 x 185
 • Gỗ Trắc đen
Mã sản phẩm:V206
2.300.000.000₫

Bộ bàn ghế nghê đỉnh cực vip gỗ hương đá cột 16

 • Đoản 242 x 72 x 176
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V203
290.000.000₫
- 4%
Bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối ( 8 ghế)

Bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối ( 8 ghế)

 • Bàn 237 x 10 x 90
 • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V201
68.000.000₫
65.000.000₫
0902.346.333 0912.188.866