Sản phẩm tiêu biểu

- 5%
Bộ bàn ghế Hoàng Gia nguyên khối 10 món ( A.Trình Đông Anh)

Bộ bàn ghế Hoàng Gia nguyên khối 10 món ( A.Trình Đông Anh)

 • 260x71x163
 • Gõ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V121
200.000.000₫
190.000.000₫
- 1%
Bộ bàn ghế Hoàng Gia Louis K6 ( A.Cường Thái Nguyên)

Bộ bàn ghế Hoàng Gia Louis K6 ( A.Cường Thái Nguyên)

 • Đoản 242 x 155 x 55cm
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V120
150.000.000₫
148.000.000₫
- 3%
Bộ Hoàng Gia Louis 6 món ( A.Hiệp Bắc Giang)

Bộ Hoàng Gia Louis 6 món ( A.Hiệp Bắc Giang)

 • Đoản 238 x 154 x 57
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V119
95.000.000₫
92.000.000₫
- 2%
Bộ Nghê Bảo Đỉnh 6 món, gỗ hương đá

Bộ Nghê Bảo Đỉnh 6 món, gỗ hương đá

 • 237 x 67 x137
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V118
142.000.000₫
139.000.000₫
- 2%
Bộ Nghê Bảo Đỉnh

Bộ Nghê Bảo Đỉnh

 • Đoản 237 x 67 x 167
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V117
148.000.000₫
145.000.000₫
- 3%
Án gian Thờ Gỗ Gõ đỏ

Án gian Thờ Gỗ Gõ đỏ

 • Đoảnn 217 x 107 x 127
 • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V115
37.000.000₫
36.000.000₫

Bộ Hoàng Gia gỗ Gõ Đỏ 10 món

 • Đoản 260 x 71 x 160
 • Gỗ Gõ Đỏ
Mã sản phẩm:V116
185.000.000₫

Sập Thờ

 • 2.17 x 1.07 x 1.27
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V113
65.000.000₫

Bộ bàn ghế Âu Á Tay đặc

 • 2.70 x 65 x 1.25
 • Gỗ Hương Đá
Mã sản phẩm:V112
72.000.000₫
- 2%
Bộ Hoàng Gia vipp ván 10cm

Bộ Hoàng Gia vipp ván 10cm

 • Đoản 278 x 160 x 61
 • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V110
230.000.000₫
226.000.000₫
- 2%
Giường Hoàng Gia

Giường Hoàng Gia

 • 2m x 2.2m
 • Gỗ gõ đỏ
Mã sản phẩm:V109
30.000.000₫
29.500.000₫

Tủ thờ, Án gian

 • 2.17 x 1.07 x 1.27
 • Gỗ Thông
Mã sản phẩm:V108
6.500.000₫
0946.674.345 0912.1888.66